Uvajanje telovadbe v predšolskem obdobju

Za vsakega otroka so več kot potrebne gibalne izkušnje v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju. Otrok jih pridobi v različnih športnih organizacijah, te pa vplivajo na njegov gibalni in celostni razvoj.

Veliko staršev ne ve v katero športno dejavnost vključiti svojega otroka. V vaši okolici je na voljo veliko primernih vadb za vašega otroka, ena izmed teh je tudi tenis. Otrokom je treba dovoliti, da si sami izberejo šport, ne pa vsiljevati tistega, ki je všeč staršem, ali s katerim so se sami ukvarjali, ali tistega, ki je »najbolj donosen«.

Mock Otroke pričnite spodbujati k gibanju že v predšolskem obdobju

Zgodnje gibanje otroka vpliva na njegov poznejši življenjski slog, ter ga opremlja s samostojnimi in dejavnimi obvladovanji preizkušenj in obremenitev, ki mu jih bo dajalo življenje. Otrok se z vključitvijo v določeno obliko vadbe zaveda svojega lastnega telesa, spoznava in osvaja različne športne zvrsti (npr. osnove z igro in žogo, osnovne elemente tenisa,..).

Pomembno je, da je njegova vadba prilagojena njegovim sposobnostim in interesom. Gibanje mu odpira vrsto novih priložnosti in izkušenj, zaradi katerih sta svet in življenje v njem zanj zanimiva ter privlačna.

Avtorica: Kaja Rajh

Copyright © 2016 Tenis OXI | Vse pravice pridržane - Pogoji poslovanja