Šport predstavlja igro in učenje!

Znanje in izkušnje, ki jih otrok lahko pridobi in razvija v organizirani športni vadbi so izjemnega pomena. Zelo pomembno je, da so vsi programi prilagojeni otrokom po njegovih sposobnostih.

Mock Šport naj otroku v zgodnji fazi predstavlja igro in učenje

Pri tem pa ne smemo pozabiti, da igre in učenja ne smemo zamenjati s pritiskom pretirane resnosti ter tekmovalnosti. Med pozitivne športne programe lahko štejemo tiste, kjer je vsebina športne aktivnosti (vadbe) igriva, široka in raznolika, tekmovanja pa so le del programa.

Zelo pomembno je, da ni zgodnje vključevanje otrok v šport povezano z zgodnjo in prehitro specializacijo vadbe in tekmovalno naravnanostjo programov. Otroci se ob spoznavanju različnih športov učijo za življenje, za zdrav način življenja, krepijo osebne lastnosti in socialne spretnosti (vztrajnost, pogum, moč, strpnost, krepitev samopodobe ob uspehu in neuspehu, učenje drug od drugega).

Avtorica: Kaja Rajh

Copyright © 2016 Tenis OXI | Vse pravice pridržane - Pogoji poslovanja